Ett stipendium från Rosendal Fastigheter

Rosendal Fastigheters idrottsstipendium till Hans-Börje Fritjofssons minne är avsett att premiera och uppmuntra unga idrottsutövare i deras satsning för att nå elitnivå inom sin idrott. Avsikten är att främja en idrottskultur i samhället med förebilder som visar prov på en sund värdegrund.

Utdelande av Idrottsstipendiet
Stipendiet delas ut av företrädare för Rosendal Fastigheter samt Celsiusskolans riksidrottsgymnasium. Beslut om stipendiat ska kortfattat motiveras.

Stipendiets storlek
Summan för stipendiet uppgår till 20 000 kronor årligen och fördelas jämt till en dam- respektive en herridrottare. Stipendiet betalas ut kontant. Stipendiet går inte att söka till.

Stipendiernas ändamål
Idrottsstipendiet är avsett för ungdomar i årskurs 3 på Celsiusskolans riksidrottsgymnasium. Stipendiaten skall förutom att uppvisa goda idrottsliga prestationer och bra studieresultat även vara en förebild utifrån idrottens värdegrund av glädje, kamratskap, inkludering och fair play.

Utdelning
Idrottsstipendiet delas i samband med den årliga idrottsgalan i Uppsala.

2018 års stipendiater

Ariam Berhane – fotboll
Ariam Berhane började sin fotbollskarriär i Gusk, och är idag en etablerad elitspelare i IK Uppsala. Hon spås lysande framtidsutsikter och har idag en given plats i flicklandslaget som under våren kvalar till EM slutspel. Utöver det idrottsliga är Ariam en ambitiös elev, uppskattad kompis som sprider stor glädje i sin omgivning. Ariam är en sann förebild med stor lyskraft.

David Nyfjäll – golf
David Nyfjäll har under gymnasietiden uppvisat studieresultat av absolut högsta klass. Parat med detta så har han envetet utvecklat sin stora golftalang, vilket gjort honom till svensk juniormästare och given i juniorlandslaget. Oavsett studier eller idrott kännetecknas han av ett metodiskt och hårt arbete men även nyfikenhet och vilja att ta sig till nästa nivå. David är en förebild som personifierar andan av detta pris.

 

Tidigare stipendiater

2016
Milen Hagos  – Basket
Alan Zekovic – Basket

Milen Hagos och Alan Zekovic – Basket

Vem var
Hans-Börje?

Hans-Börje föddes i Uppsala i slutet av 40-talet och växte upp i Tunabackar och Eriksberg. I slutet av av 60-talet träffade han sin blivande hustru Inger och de levde i Norby samt i sommarparadiset Björk vid Mälaren som gav plats för rekreation och familjeliv.

Han var Uppsala trogen med undantag för några år i Gällivare för att genomföra sin tingsmeritering efter avslutad juristexamen. Efter tjänstgöringens slut inledde Hans-Börje en framgångsrik bankkarriär som jurist vid Föreningsbanken i Västerås. Han återvände till Uppsala för gott när motsvarande uppdrag blev tillgängligt där och övergick efter en tid till olika chefsbefattningar inom området.

Hans-Börjes intresse för sport har varit djupgående både som utövare och supporter till favoriten IK Sirius. I unga år var det fotboll, bandy och segling som utövades, senare kom golfen och skridskoåkning att stå högt på agendan. Alla som haft förmånen att utöva någon gren med honom vet att hans utövande alltid kännetecknades av hans värderingar om ”sportsmanship”, generositet och hjälpsamhet. Detta kryddades med en rejäl portion härlig humor.