Nominerat till Bostadspriset 2018

Brf Inspiration är Nominerat till Bostadspriset 2018 av Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter delar varje år ut Bostadspriset för att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige. Priset belönar ett nybyggt bostadshus eller bostadskvarter av hög arkitektonisk kvalitet. Årets fyra nominerade är utvalda bland ett 70-tal inskickade förslag. Juryn har därefter besökt 19 bostadshus för att på plats kunna studera bland annat hur de förhåller sig till omgivningen, hur planlösningarna fungerar och hur de nytänkande lösningarna möter verkligheten.

Nomineringen för Brf Inspiration är som följer:

Kvarteret utgör startskottet för en ny stadsdel i Uppsala. Som en stad i staden förenas sinnrikt ett stort utbud av kommersiell service och mötesplatser med de 347 smålägenheterna. Stora gemensamma rum i varje hörn är resta över gatan och fångar blickar från torg och gatukorsningar som inbjuder till möten. I ett hörn finns ett gym i sex våningar, i ett annat en upphöjd danssal. Båda framstår som gigantiska lyktor. Taket har sitt landskap av mötesplatser, grönska och träningsrum, exempelvis en löparbana på 200 meter och ett bollhus för streetbasket intill en soltrappa. Risken för ofrivillig ensamhet är kraftfullt bortbyggd. Bostäderna är små till ytan, med låga och höga rum som skapar kontrast. Husets repetitiva och välproportionerade fasader är uppbyggda kring ett fyra meter högt modulsystem, där matbutiken ryms utan att dominera. Balkonger, terrasser eller franska fönster länkar bostaden till gatan. Materialen är få och ger ett vänligt uttryck: väggar i ljus puts och fönster och dörrar i massivt lärkträ. Här finns ett starkt driv att bygga en stadsdel med bra mötesplatser, där bostaden ingår i ett rikt socialt sammanhang. Detta, liksom den mästerliga förmågan att komponera nyskapande lösningar för en svår bostadstyp, imponerar och tjänar väl som förebild.

Nu håller vi tummarna!