fbpx

Lötens Fotbollsarena

Precis som Studenternas Arena är detta ett projekt som tillåter sporten att ta en allt större plats i Uppsalas stadsbild. Löten är tänkt att fungera som en träningsanläggning för elitfotbollen i Uppsala. Visionen är att skapa en trivsam och flexibel anläggning med en fullstor fotbollsplan samt ett antal mindre planer som kan kombineras i olika storlekar. En effektfull inramning av läktarplatserna kan ske genom uppförandet av 680 mindre lägenheter, 10 000 kvadratmeter handel och parkeringsplatser som delvis inryms under fotbollsarenan.