fbpx

Integritetspolicy

Rosendal Fastigheter i Uppsala AB-koncernen behandlar personuppgifter om de personer som använder våra tjänster och digitala plattformar.

RFAB värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög skyddsnivå̊ vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom RFAB sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och gäller för samtliga Rosendal Fastigheter i Uppsala AB-koncernens hemsidor, plattformar i sociala medier (nedan ”digitala kanaler”) samt andra typer av avtal och kontrakt, t.ex. hyresavtal.

Genom att besöka någon av våra digitala kanaler, eller genom att du ingått ett avtal med oss,  samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som framgår nedan.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter utgör personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används de?
När du ingår ett avtal med oss, t.ex. köpe- eller hyresavtal, samtycker du till att vi använder dina personuppgifter så att bägge parter kan fullfölja avtalet. Detta görs med laglig grund. Uppgifterna sparas så länge laglig grund finns. Därefter kommer Rosendal Fastigheter i Uppsala AB att radera personuppgifterna inom 12 månader förutsatt att Rosendal Fastigheter i Uppsala AB inte är förpliktigat att fortsätta behandlingen. I vissa fall, då personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, upphör behandlingen tidigare. Då behandlingen upphör raderas personuppgifterna.
När du besöker/använder eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, mobilnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till nyhetsbrev, deltar i tävlingar och event eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.

Personuppgifterna samlas in (i) för att vi ska kunna kommunicera med dig, (ii) för att administrera marknadsaktiviteter, samt (iii) för att underhålla, utveckla och förbättra våra digitala kanaler och de plattformar som de tillhandahålls på̊.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och kampanjerbjudanden eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@rosendalfastigheter.se.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, försäljning, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå̊ för personuppgifterna.

Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits här.

Externa länkar
Denna integritetspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa hemsidor eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information
Du har rätt att när som helst begära att vi ska sluta att behandla dina personuppgifter, varvid vi kommer göra det om det inte finns någon lag eller annan föreskrift som ålägger oss att fortsätta behandla dem. Vänligen kontakta i sådant fall oss på̊  info@rosendalfastigheter.se. Du har även rätt att en gång per år, på̊ skriftlig begäran undertecknad av dig, erhålla information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade.

Därför använder vi cookies
Cookies är små̊ textfiler som placeras på̊ din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Cookies hjälper våra digitala kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar).

Så avböjer du användningen av cookies
Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på̊ att du då kan förlora några användbara funktioner såsom personalisering av den digitala kanalen och “kom-ihåg-mig-funktioner”.

Kontaktinformation
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Rosendal Fastigheter i Uppsala AB, eller i förekommande fall annat bolag i Rosendal Fastigheter i Uppsala AB-koncernen. Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till utsedda kontaktpersoner för personuppgiftsfrågor i övriga bolag inom Rosendal Fastigheter i Uppsala AB-koncernen, är du välkommen att kontakta oss på info@rosendalfastigheter.se eller via post Rosendal Fastigheter i Uppsala AB, Villavägen 7, 753 26 Uppsala.

Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.