2014-09-12

Rosendal fastigheter i Dansk morgontidning

Uppsalaprojekt lyfts fram som utmärkt design i Danmarks största morgontidning.

På kulturdelens förstasida i Danmarks största morgontidning diskuteras dansk arkitektur som exportvara. Två av Rosendal Fastigheters projekt lyfts fram – Smaragden och Inspiration Rosendal.

Läs artikeln här

Läs mer

2014-05-05

Rosendal Fastigheter och Peab bygger 115 lägenheter.

Nu sätter vi spaden i jorden och kör igång byggnationen av Brf Smaragden, 115 lägenheter i Rosendal. Rosendal Fastigheter och Peab ingick under aprilmånad entreprenadavtal där Peab fungerar som totalentreprenörer. Arbetet drar igång under v19.

Läs mer

2014-05-04

Rosendal Fastigheter erhåller markanvisning i Knivsta.

Den 29 april träffade Rosendal Fastigheter och Knivsta Kommun ett markanvisningsavtal gällande fastigheten Gredelby 7:85. I avtalet specificeras att den övergripande ambitionen ska vara att fastigheten ges en särskilt god gestaltning och ett varierat innehåll som väl svarar mot dess speciella läge och betydelse för centrala Knivsta.

Läs mer

2014-05-02

Invigning av barnhemmet i Alldays.

Trotts en del förseningar i byggnationen invigdes barnhemmet Mapungubwe Foundation Centre den 23:e april under överinseende av den svenske ambassadören Anders Hagelberg med fru. Med på ceremonin var även grundaren och initiativtagaren Leif Rhamqvist, arkitekt Mikael Ahrbom och Gorgen Abrami från Rosendal Fastigheter samt Alldays borgmästare med ansvariga från den lokala kommunen.

Läs mer