fbpx

Att bygga en stad

En stad är mer än en samling byggnader, den är alla de människor som ger den puls och infrastrukturen som skapar ett levande flöde för livet de lever här. Staden är arbete, lärande, kultur och friluftsliv. Därför är de bostäder vi bygger bara en liten del av det vi ser som vårt ansvar.

… Uppsala skulle kunna häva sig över sovstadens slätstrukna medelmåttighet, få identitet, eller accent, utöver den uppsaliensiska dialekten. En identitet med sting.

Stig-Björn Ljunggren,
Statsvetare och krönikör

En stad med Uppsalas anor kan lätt fastna i sin historia. Alla platser och byggnader som man vill värna, all stolthet hos människor som med rätta strävar efter att bevara det som varit. Men det bästa sättet att ge liv till stadens arv är att fortsätta bygga på det som är dess styrka och utveckla den. Hur kan vi skapa de bästa förutsättningarna för de som söker sig hit för universitetets skull, och vad kan vi göra för att de sedan ska vilja stanna och fortsätta bidra till staden med sina nyvunna kunskaper? Hur skapar vi förutsättningar till en innovativ företagskultur som skapar nya jobb i en föränderlig tid? Vad kan vi göra för att vardagen ska var så enkel som möjligt?

Vi tror vi behöver bygga en modern, hållbar stad för alla de som lever här idag och som kommer göra det i framtiden. Då behövs inte bara bostäder planeras in, därför strävar vi efter att skapa kvarter som bidrar till helheten med plats för företagande, nöjen, friskvård och kultur.

Att se Rosendalsområdet växa fram är spännande. Rekreation, nya idéer, respekt för den omgivande naturen och miljön och förhoppningsvis även ett funktionellt inre. Är det månne här framtida generationer ska söndagspromenera och säga ”tänk vad de kunde bygga på den tiden, inte konstigt att alla ville flytta till Uppsala!

Peter Egardt,
Tidigare Landshövding

Rosendal Fastigheter i siffror.

Lägenheter
under projektering


300st

Producerade
lägenheter


614st

Kommersiell
yta


30 000kvm

Befolkningstillväxten kommer att fortgå och de unika kultur- och naturvärdena är något man måste förhålla sig till utan att de blir begränsande.

Alexander Ståhle,
Stadsbyggnadsforskare på KTH